KSENICZ, I. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 7, 11.