SCHEFFS, ŁUKASZ. W obronie marketingu politycznego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 7, 11.