JĘDRZEJCZAK, P. Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010). Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 3, p. 99-112, 31 paź. 2018.