JANCZ, J. Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 5, p. 173-176, 31 paź. 2018.