Gierasińska, Dagmara. 2020. „Wiarygodność Wypowiedzi Władimira Putina Na Temat Relacji Rosyjsko-ukraińskich: Studium Corocznych Konferencji Prasowych”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21 (czerwiec):51-70. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5.