Radzioch, Joanna. 2020. „Charakterystyka zagrożeń Jako Element Planu zarządzania Kryzysowego Gminy Dąbie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21 (czerwiec), 101-16. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8.