Wódczyński, Piotr. 2020. „Autowizerunek Funkcjonariusza służby Ochrony więziennictwa: Studium Przypadku Zakładu Karnego W Rawiczu”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21 (czerwiec), 129-48. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.10.