Chojnowska , Katarzyna, i Mikołaj Sokolski. 2020. „Ewolucja Makiawelizmu Jako Konstruktu Teoretycznego”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 22 (grudzień), 141-56. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.10.