Biały, Filip. 2014. „Cięcie (epistemologiczne)”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 10 (styczeń), 7-10. https://doi.org/10.14746/r.2014.2.1.