Jancz, Joanna. 1. „Miasto Atraktycjne – Miastem Konkurencyjnym”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11 (1), 39-51. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132.