Czywilis, Dariusz, i Michał Niebylski. 1. „Role of Think Tanks in Context of Public Policies in Poland: Casus of Energy Policy”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11 (1), 121-33. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138.