Różowicz, Konrad. 1. „Zielone zamówienia Publiczne: Instrument Wspierania zrównoważonego Rozwoju Miast”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11 (1), 147-60. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8140.