Goworek, Katarzyna. 1. „Elementy Demokracji Deliberacyjnej Jako sposób Na zwiększenie Partycypacji Obywateli W Polskim życiu Publicznym”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11 (1), 161-78. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141.