Korycki, Krzysztof. 2018. „Spór między Partiami Politycznymi dotyczący Metody podziału mandatów Podczas Prac Nad Projektem Kodeksu Wyborczego”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 13 (październik), 61-80. https://doi.org/10.14746/r.2016.1.5.