Szkudlarek, Magdalena. 1. „Wydarzenia W Syrii I Na Ukrainie Jako przykład Niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów Protestu”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 10 (1). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8590.