Scheffs, Łukasz. 2018. „Lider Polityczny W Totalitarnym I Demokratycznym Systemie Politycznym. Pozorna Opozycja?”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 2 (październik), 131-40. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.11.