Zobeniak, Marta. 2018. „Polityczny Islam, świecka Opozycja?”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 2 (październik), 169-82. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.14.