Jaskulski, Adam. 2018. „Fikcyjny Traktat Lizboński”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 1 (październik), 41-52. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.3.