Wysocka, Margareta. 2018. „Kobieta Kryzysem Brzemienna. Sytuacja Kobiet Na I Poza Rynkiem Pracy W Dobie Kryzysu Demograficznego.”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 1 (październik), 265-79. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.17.