Duda, Krzysztof. 2018. „E-Voting Jako Forma Demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia I Ich Konsekwencje”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 4 (październik), 159-67. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.14.