Kamprowski, Rafał. 2018. „Miejsce I Rola Kobiety W Rodzinie Na Przestrzeni wieków. Od Antyku Po I Wojnę światową. Zarys Problematyki”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 4 (październik), 33-41. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.03.