Szkudlarek, Katarzyna. 1. „Polek (R)ewolucje. Dyskurs Feministyczny W Polsce Po 1989 Roku”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 8 (1). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8807.