Ksenicz, Igor. 1. „Konflikt Polsko-ukraiński 1943–1947 W Polskiej Historiografii I Debacie Politycznej”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 7 (1). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8819.