Jancz, Joanna. 2018. „Zygmunt Bauman O podróżach W zmieniającym świecie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 5 (październik), 173-76. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.11.