Gierasińska, D. (2020) „Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (21), s. 51–70. doi: 10.14746/r.2020.1.5.