Radzioch, J. (2020) „Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (21), s. 101-116. doi: 10.14746/r.2020.1.8.