Wódczyński, P. (2020) „Autowizerunek funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa: studium przypadku Zakładu Karnego w Rawiczu”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (21), s. 129-148. doi: 10.14746/r.2020.1.10.