Chojnowska , K. i Sokolski, M. (2020) „Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (22), s. 141-156. doi: 10.14746/r.2020.2.10.