Jankiewicz, Z. i Radzioch, J. (2020) „Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (22), s. 157-170. doi: 10.14746/r.2020.2.11.