Biały, F. (2014) „Cięcie (epistemologiczne)”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (10), s. 7-10. doi: 10.14746/r.2014.2.1.