Jancz, J. (1) „Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (11), s. 39-51. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132 (Udostępniono: 26czerwiec2022).