Czywilis, D. i Niebylski, M. (1) „Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (11), s. 121-133. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138 (Udostępniono: 25czerwiec2022).