Różowicz, K. (1) „Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (11), s. 147-160. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8140 (Udostępniono: 26czerwiec2022).