Goworek, K. (1) „Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (11), s. 161-178. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141 (Udostępniono: 6lipiec2022).