Jasiński, A. M. (2018) „Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(12), s. 149-164. doi: 10.14746/r.2015.10.