Domańska, M. (2018) „Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(12), s. 201-218. doi: 10.14746/r.2015.13.