Korycki, K. (2018) „Spór między partiami politycznymi dotyczący metody podziału mandatów podczas prac nad projektem Kodeksu wyborczego”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (13), s. 61-80. doi: 10.14746/r.2016.1.5.