Skuczyński, M. (2018) „Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (13), s. 139-150. doi: 10.14746/r.2016.1.10.