Wądołowski, M. (1) „Śląskość «dwóch prędkości» – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku.”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (14), s. 164-176. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8388 (Udostępniono: 27czerwiec2022).