Szkudlarek, M. (1) „Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów protestu”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (10). Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8590 (Udostępniono: 30czerwiec2022).