Scheffs, Łukasz (2018) „Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(2), s. 131-140. doi: 10.14746/r.2010.2.11.