Jaskulski, A. (2018) „Fikcyjny Traktat Lizboński”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (1), s. 41-52. doi: 10.14746/r.2010.1.3.