Banaszak, M. (2018) „Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (1), s. 249-264. doi: 10.14746/r.2010.1.16.