Duda, K. (2018) „E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(4), s. 159-167. doi: 10.14746/r.2011.4.14.