Sopalski, P. (2018) „Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(4), s. 125-131. doi: 10.14746/r.2011.4.11.