Kamprowski, R. (2018) „Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(4), s. 33-41. doi: 10.14746/r.2011.4.03.