Ksenicz, I. (1) „Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, (7). Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8819 (Udostępniono: 28czerwiec2022).