Jędrzejczak, P. (2018) „Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010)”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(3), s. 99-112. doi: 10.14746/r.2011.3.06.