Jancz, J. (2018) „Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(5), s. 173-176. doi: 10.14746/r.2012.5.11.