Szcześniak, P. (2018) „Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 0(5), s. 125-140. doi: 10.14746/r.2012.5.8.